Skip to content →

Jesper Jarlskov's blog Posts

Open-Source Licenser holder også juridisk

Der er forbudt at stjæle og ændre i andre folks produkter hvis det bryder den licensaftale der er tilknyttet produktet, også selvom der er tale om gratis produkter der er lavet med henblik på at andre skal kunne bruge og ændre i produkter, så det kan tilpasses efter behov. Det slår appel-retten i USA nu fast, skriver [url=”http://www.networkworld.com/news/2008/081408-open-source-advocates-hail-appeals.html?hpg1=bn”]NetworkWorld[/url]. Robert Jacobsen er den ledende programmør på open source værktøjet [url=”http://jmri.sourceforge.net/”]Java Model Railroad Interface (JMRI)[/url], der er udgivet under en GNU General Public License (GPL), der giver alle ret til at downloade og ændre produktet efter egen forgodtbefindene, men der kræves dog at alle ændringer udgives under selvsamme GPL, sammen med en henvisning til originalproduktet som ændringerne har taget udgangspunkt i.
Den indeværende sags kerne er at firmaet Kam Industries der har downloadet ændret og distribueret kode fra JMRI-projektet uden referencer til hvor de har fået koden fra, samt hvilke ændringer der er foretaget, samtidig med at de har udgivet produktet under deres egen licens. JMRI har derfor fået appelrettens ord på at der er tale om copyrightbrud.
Personligt synes jeg det er et skridt i den rigtige retning, og det er godt at se at man kan få lov til at dele ud af sine egne hjemmelavede ting, mens man stadig får lov til at beholde sine rettigheder.

Kilder:
http://www.networkworld.com/news/2008/081408-open-source-advocates-hail-appeals.html?hpg1=bn
http://www.comon.dk/news/usa-domstol.blaastempler.open.source-licenser_37261.html
http://www.altomdata.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=7784
http://www.version2.dk/artikel/8154
http://jmri.sourceforge.net/

Leave a Comment

The official Ubuntu Book

Jeg vil i dette post prøve at eksperimentere lidt med en decideret boganmeldelse. Det er ikke noget jeg har brugt siden engang i gymnasiet, og dengang handlede det noget mere om metaforer og ordbrug end det vil gøre denne gang 🙂

Jeg har et stykke tid har været interesseret i fri software, og er i den forbindelse begyndt at benytte Ubuntu, som er et GNU/Linux-baseret styresystem. Da jeg godt kunne tænke mig at lære mere om Ubuntusystemet valgte jeg at finde en bog om emnet, efter lidt søgen fandt jeg: The official Ubuntu Book.
Overordnet set synes jeg det er en rigtig god bog, der kommer ind på mange interessante emner den dækker et bredt udvalg af både tekniske og ikke-teknisk spørgsmål omkring Ubuntu, dette giver læseren mulighed for at lære noget hvad end denne måtte være helt ny til Linuxverden, eller en garvet command-line hacker.
Bogen starter med en del om hvad Ubuntu er, afsnittet giver en ikke-teknisk beskrivelse af Linux og idéen bag Fri og Open Source Software (FOSS), ydermere indeholder afsnittet en gennemgang Ubuntu’s historie, virksomheden Canonical der står bag systemet, samt Canonicals hovedsponsor Mark Shuttleworth.

Anden og også den største del af bogen er den tekniske del. Den er opbygget meget logisk, i og med at den starter fra bunden af, med en beskrivelse af hvordan man får fat i Ubuntu, samt hvordan det installeres. De færreste med en smule computererfaring skulle have problemer med installationen af Ubuntu, ellers skulle denne guide nok kunne afhjælpe de fleste problemer.
Efter installationsguiden kommer det naturlige næste step, hvordan man bruger systemet. Her gives en gennemgang af hvordan man navigerer rundt på sit nye Gnome Desktop Environment, der er standarden i Ubuntu. Desuden indeholder afsnittet beskrivelser af de en række af de standardprogrammer der følger med Ubuntu; Firefox til webbrowsing, Evolution til e-mails, Gimp til billedredigering, samt en række andre programmer der kan være nyttige i det daglige.
Efter introduktionen til den daglige brug af Ubuntu følger et endnu mere teknisk afsnit. Det handler om systemadministration, herunder opdatering af systemet samt af installerede programmer. Derudover beskrives det hvordan man arbejder med ekstern hardware som printere, netværksdrev, og der gives en introduktion til at arbejde med terminalen, desuden gives der en introduktion til Ubuntu som server. Bogen er fyldt med små “indskydelser” i form af korte ekstra tips og tricks som, f.eks. hvilke problemer folk normalt oplever i forbindelse med de emner der beskrives. En af bogens forcer er da også, efter min mening, forfatternes tendens til at skrive som om de rent faktisk taler af egne erfaringer. Der er bl.a. et helt kapitel med “typiske problemer” som mange folk vil løbe ind i. Dette giver nybegynderne en mulighed for at følge med, samtidig med at de mere teknisk erfarne får nogle nye tips.
Det tekniske afsnit afsluttes med en introduktion til Ubuntu-afarten Kubuntu, samt en beskrivelse af nogen af de mange andre Ubuntu-afarter der findes. Bogen giver altså mulighed for at lære at bruge Ubuntu, samtidig med at den giver inspiration til hvordan man kan eksperimentere med lignende systemer hvis man har lyst til det.

Den sidste, og efter min mening mest interessante del af bogen handler om det jeg ligeledes finder som noget af det mest interessante ved fri software; fællesskabet, eller communitiet. Der gives en god gennemgang af hvordan det foregår når så mange mennesker rundt omkring i hele verden arbejder sammen. Der forklares både om de involverede parters mest brugte kommunikationsformer via internettet såsom mailing-lister, og IRC-kanaler og indeholder også en gennemgang af de vigtigste lister og kanaler, samt en beskrivelse af hvad de hver især er beregnet til. Udover selve kommunikationen gennemgåes også en række af de værktøjer der bliver brugt af disse communities, som Launchpad og Bazaar.

Jeg synes det er en rigtig interessant bog der spænder meget bredt, helt fra “hvordan” og “hvorfor” bør man overveje Ubuntu som almindelig computerbruger, til hvordan og hvorfor kan man hjælpe med at gøre hele oplevelsen bedre både for sig selv for andre. Der er altså noget for enhver smag, hvad end man har er en garvet bruger der gerne vil give noget tilbage til Ubuntu, eller man bare har leget med tanken om at prøve Ubuntu men stadig er i tvivl om man “got what it takes”. Bogen er skrevet med henblik på Ubuntu version 6.06, det er ikke den nyeste version, men det er en LTS (Long Term Support), der bliver stadig bliver lavet opdateringer til. Desuden vil næsten alt der bliver beskrevet i bogen stadig være brugbart i de nyere versioner. De største ændringer er nok til communitiets opbygning hvor der nu bl.a. er kommet mange flere mailinglister.

En del af bogen kan læses online, eller man kan som jeg låne den på biblioteket, eller bestiles på
Amazon.co.uk

Leave a Comment

Første post

Dette er første post på min nye blog. Den vil hovedsageligt omhandle livet set fra en studerendes øjne, og software/programmering af forskellig art. Hovedsagelig af den frie slags.

Jeg er personligt meget glad for fri software, og bruger selv Ubuntu linux på min arbejdsmaskine, som er i brug hver gang tiden er til det. Derudover er jeg glad for selv at kode software, hovedsageligt i sprogene PHP, Python eller Java.

Denne blog er stadig helt ny og vil i starten hovedsageligt blive brugt til forskellige former for eksperimenter, men der vil forhåbentligt dukke nogle gode posts op med tiden som folk vil finde interessante, og vende tilbage til.

Derudover er det en åben blog, så folk er velkomne til at ligge en kommentar med spørgsmål eller andet interessant.

Leave a Comment