Skip to content →

Tag: foreningen af danske ubuntubrugere

Så er der gratis bøger

De officielle Ubuntubøger i foreningen varetægt.
De officielle Ubuntubøger i foreningen varetægt.

I dag stod DHL og bankede på døren, uden forudgående varsel eller noget, er jeg nu i besiddelse af 2 stk. gratis Ubuntu bøger. Som tidligere nævnt drejer det sig om The Official Ubuntu Server Book, samt the Official Ubuntu book.
Bøgerne er selvfølgelig på engelsk, og indeholder desuden hver én CD:

  • The Official Ubuntu Server Book – Ubuntu 8.04.2 LTS – Server Edition – CD
  • the Official Ubuntu book – Ubuntu 9.04 – Desktop Version – DVD

Disse kan selvfølgelig lånes af medlemmer af Ubuntu Danmark ligesom de andre bøger i foreningens varetægt. De nærmere detaljer såsom evt. fragtomkostninger er der dog ikke helt enighed om endnu. Men kontakt os hvis der er interesse for at låne nogle af bøgerne. De medfølgende CD’er kan selvfølgelig frit installeres og kopieres uden at man skal frygte Microsoftskatten 😉

Leave a Comment

Gratis Ubuntu bøger

For nogle dage siden offentliggjorde Canonical’s community leader Jono Bacon den nyeste bonus for officielle LoCo teams. Hvert team kan gratis få tilsendt 2 Ubuntubøger.
Der er tale om:

Som LoCo-kontaktperson har jeg selvfølgelig allerede sendt en mail og bedt om at få de to bøger tilsendt til min adresse, og jeg glæder mig meget til selv at få læst især serverbogen som jeg ikke har læst før.
Da det selvfølgelig ikke er meningen at bøgerne bare skal ligge og samle støv på mine hylder har jeg tilføjet et punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet på søndag, hvor vi vil diskutere hvordan vi som forening vil håndtere udlån af foreningens ejendele.

2 Comments

Art of Community – Første kapitel

Forsidebillede til Art of Community
Forsidebillede til Art of Community
Jeg er i dette foreningsår valgt som LoCo kontaktperson mellem Ubuntudanmark og Canonical virksomheden bag Ubuntu.
Det betyder at det er min opgave at holde øje med hvad der foregår ude i den store LoCo-verden. En af de meget spændende ting der foregår lige i øjeblikket er The Art of Community. Det er en bog, der handler om hvordan man danner og administrer communitities, altså forsamlinger af frivillige der arbejder på et fællesprojekt.
Bogen der skulle udkomme i løbet af August måned i år, er skrevet af Ubuntu’s Community manager Jono Bacon, som også er medforfatter på The Official Ubuntu Book som jeg tidligere har omtalt.
Grunden til at jeg nævner dette nu, da der er over en måned til bogens udgivelse, er at Jono idag valgte at udgive bogens første kapitel (på engelsk).
Jeg har brugt noget af min aften på at læse dette første kapitel igennem for at få et indblik i hvad bogen kommer til at handle om, samt dens opbygning. Første kapitel bliver det teoretiske kapitel, der bruges på at komme med definitioner der er nødvendige at kende til, samt baggrunden for bogen og Jono’s interesse for communities.
Jono definerer et community som:
By definition, a community is a collection of people (or animals) who interact together in the
same environment. Community exists everywhere in nature. From people to penguins, from
monkeys to meerkats, the vast majority of organisms exhibit some form of collective grouping.
Altså en gruppe væsner som kollektivt operer i det samme miljø.
Udover at have dette fælles grundlag er der også nogle mere specifikke elementer der spiller sammen for at bygge den fællesskabsfølelse der er nødvendig for et community:

  • Et fælles mål – I dette tilfælde mener Jono at folk leder efter et “belonging” altså et tilhørsforhold
  • Social Kapital – Altså et sæt af fælles værdier der kan tildeles den enkelte eller gruppen. Dette er communitiets “Medium of exchange”.
  • Økonomiens hjerte – Altså nogle retningslinjer der sørger for at det hele ikke løber løbsk så alle til sidst ødelægger det for alle, i dette tilfælde er der skabt nogle “processer”.
  • Lim – Til at binde det hele sammen. I dette tilfælde er limen kommunikation, der sørger for at alle elementer spiller ordentligt sammen.

I kraft af sit arbejde som Community manager kommer en del af bogen og dens anekdoter selvsagt til at handle om open source- og især Ubuntus community. Men han tilstræber hele tiden at gøre bogen så grundlæggende som muligt, for at gøre den i brugbar i andre sammenhænge. Et eksempel på dette er at han også i løbet af første kapitel når at nævne Obama’s præsidentkampagne, hvor det er lykkedes Obama at skabe en så stor fællesskabsfølelse i hans bagland og blandt de stemmeberettigede, i en tid hvor kun få havde tillid til den siddende præsident. Denne fællesskabsfølelse har en stor del af æren for at Obama vandt valget.

Jeg synes at det er et rigtigt spændende første kapitel, og jeg glæder mig meget til at modtage den færdige bog. Hvis du kan lide dette første kapitel må du meget gerne være med til at sprede ordet ved at fortælle andre om det, videresende det, eller bare digge det, og hvis det har interesse er det allerede nu muligt at forudbestille bogen hos Amazon som vil afsende den så snart den kommer ud af trykken.

3 Comments

Så er der fest igen!

Ubuntu Jaunty Jackalope Release party plakat
Så er det ved at være tid igen. På torsdag, d. 23/4 2009 udkommer Ubuntu 9.04 med kodenavnet Jaunty Jackalope. Dette bliver selvfølgelig fejret af Foreningen af Danske Ubuntubrugere der vanen tro holder et såkaldt release party. Denne gang vil det foregå på lørdag d. 25/4 2009. Denne gang vil temaet være communitiet omkring Ubuntu, og derfor startes der op med et privat arrangement for foreningen og de mange frivillige, med mulighed for at lære hinanden at kende internt.
Klokken 14 slåes dørene dog op for omverdenen, og ballet startes med det halvårligt tilbagevendene og altid tilbagevendende oplæg:
“Hvad er Ubuntu, hvorfor og hvordan?”. Herefter følger et oplæg om de forbedringer og nyskabelser der har fundet vej til Ubuntu 9.04 som vi ikke har set i tidligere versioner.
Det næste på programmet er en paneldebat. Der er blevet fundet 4 ubuntubrugere til at sidde i panelet. Først vil disse hver især gennemgå hvorfor de bruger Ubuntu/Linux, samt hvad de bruger det til. Dette bliver fulgt op af en paneldebat, hvor deltagerne i salen får mulighed for at stille spørgsmål til paneldeltagerne. Hvis du har et bestemt behov i dit daglige computerbrug som du er i tvivl om, om Ubuntu kan opfylde, vil dette altså være et rigtig godt tidspunkt at spørge.
Herefter bliver vil der være nogle lidt mere tekniske oplæg både omkring teknisk brug af Ubuntu, men også noget om hvordan man bliver en del af communitiet, og kommer i gang med at hjælpe til at gøre Ubuntu bedre. Dette sker i form af en bug-triage (fejlsøgning) workshop, samt en oversættelsesworkshop, så der er rig mulighed for at komme og lære noget nyt.
Som altid vil vores altid hjælpsomme supportere selvfølgelig stå til rådighed for dem der mangler hjælp til at installere Ubuntu på medbragte maskiner, eller bare har nogle Ubuntu-relaterede problemer de har brug for hjælp til at løse, så mød op hver og en!
Selvfølgelig vil der også denne gang blive uddelt installations CD’er til alle interesserede, så det er ikke nødvendigt med nogen speciel forberedelse, bare medbring bærbar computer, og evt. strøm.
Det hele foregår på Aalborg Universitet, på adressen:
Selma Lagerløfs Vej 300, 9220 Aalborg, Danmark.
Hvis man kommer langvejs fra er der endda arrangeret fællestransport fra København, med mulighed for at blive samlet op på udvalgte lokationer på vejen til Aalborg, så afstanden bør heller ikke være en undskyldning for ikke at komme, så skynd dig at tilmelde dig fællestransporten. For mere info, læs:
forumindlægget om fællestransport.
Sidste efterår afholdt vi Ubuntu Release Party på CBS i København, og dette arrangement var en stor succes, og vi håber på en endnu større succes denne gang.

Vi takker denne gang Nordjyllands Linux User Group for hjælp til at få stablet dette arrangement på benene, samt Magenta Aps for endnu engang at ville sponsorere vores arrangement.

Leave a Comment

Så ruller valgbusserne ud!

Helt så dramatisk bliver det nok ikke, men dagen i dag blev dagen hvor formanden for Foreningen af Danske Ubuntubrugere Martin Pihl udsendte indkaldelsen til årets generalforsamling. I samme ombæring valgte han at offentliggøre at han ikke ønskede at genopstille til formandsposten.
Søren Bredlund Caspersen har allerede offentliggjort at han ønsker at fortsætte sit virke som kasserer og LoCo-kontakt.
I samme ombæring vil jeg offentliggøre at jeg efter første år som aktivt bestyrelsesmedlem, og bl.a. på opfordring fra andre ønsker at stille op til formandsposten.
På trods af at nogle af os “gamle hunde” ønsker at fortsætte vores arbejde for foreningen håber vi på at vi også vil kunne byde velkommen til nogle friske nye mennesker i bestyrelsen. Hvis du skulle have interesse for at stille dig op er det bare et spørgsmål om at skrive sig på opstillingslisten og møde op til generalforsamlingen.
Selve generalforsamlingen foregår ligesom sidste år på internet chatprotokollen IRC. Det hele kommer til at foregå søndag d. 10/5 2009 kl 16 på Freenode serveren, på kanalen #ubuntu-dk-moede .
Hvis du ikke har adgang til en IRC-klient stiller foreningen selvfølgelig en chat-klient til rådighed.

Jeg vil gerne minde om at den nye Ubuntuversion udkommer allerede torsdag d. 22/4, og at foreningen af danske ubuntubrugere holder release party lørdag d. 25/4. Det kommer til at foregå på Selma Lagerløfs Vej 300, 9220 Aalborg, Danmark. For folk der kommer langvejsfra er der tale om arrangeret fællestransport så skynd dig at tilmelde dig, hvis du vil med, men synes der er for langt fra København eller Odense til at du gider tage toget alene.
De sidste detaljer er lige ved at være på plads, så jeg vil så snart som muligt komme med en opdatering med de sidste detaljer.

Leave a Comment

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope udgives

Så er nedtællingen til den næste udgave af Ubuntu udgives. Vi er nu nået til version 9.04 Jaunty Jackalope, der udkommer torsdag d. 23 April i år.
I denne nye version er der bl.a. fokus på hurtigere opstartshastighed, bedre support for mobilt bredbånd, support for ext4 filsystemet og så er der kommet en ny funktion til event notifikationer f.eks. ved nye mails eller IM-beskeder.
På serversiden har der været fokus på support af Cloud Computing vha. Eucalyptus.
Der vil selvfølgelig også denne gang være release party arrangeret af Foreningen af danske Ubuntubrugere. Det vil i denne omgang foregå i Ålborg, lørdag d. 25/4, hvor der endnu engang vil være foredrag, install-hjælp og et par andre sessions. Der vil denne gang være meget fokus på communitiet og hvordan man bliver en del af det, men meget mere om det når vi kommer lidt tættere på, og får flere detaljer på plads.
Vær med til at sprede ordet vha. Ubuntu 9.04 Countdown banners

Leave a Comment

Fuld fart på Ubuntudanmark

Efter et (synes jeg) godt og succesfuldt Ubuntu Release Party har der, på trods af stilheden på min blog, været fuld gang i foreningen af danske Ubuntubrugere. Det meste af kommunikationen og planlægningen internt i foreningen er indtil videre gået på en central Ubuntu-dk Mailliste, men efter foreningen er vokset er vi blevet enige om at splitte arbejdet op på en række maillister med hvert sit fokus. Samtidig er der blevet sat gang i en række nye spændende initiativer. Størstedelen af planlægningen vil stadig foregå på den centrale mailliste, men for at skabe overblik og mere fokus er en række kerneområder blevet tildelt egne maillister som alle interesserede kan følge.
For at få større fokus på udbredelsen af Ubuntu og fri software i Danmark er det blevet opsat en dedikeret Marketing mailliste, derudover er der lavet en opsamling af planlægningen og udfaldet af vores marketingsefforts på Marketing’s wiki-side, og vi er generelt begyndt at være mere fokuserede på området.
Mange erfaringer rigere efter det tidligere omtalte succesrige release party, er der nu også lavet en dedikeret event mailliste, hvor planlægningen af den næste række af event parties er begyndt. Det næste release party bliver sandsynligvis i April 2009 i forbindelse med udgivelsen af Ubuntu 9.04, og vil sandsynligvis komme til at foregå i Ålborg.
En række frivillige medlemmer har fået den idé at de vil i gang med at lave et Dansk Ubuntu Podcast, præcis hvad det vil komme til at indeholde er ikke til at sige, men det er et projekt jeg følger spændt og jeg glæder mig til at høre hvad de finder ud af med det.
Det sidste projekt jeg vil omtale denne gang, og det projekt jeg synes er mest interessant, er et projekt hvor der arbejdes på en komplet ombygning ink. redesign af alle hjemmesiderne i ubuntudanmark regi. Helt fra den samlede forside på ubuntudanmark.dk, over Ubuntu Danmark’s wiki til Ubuntu Danmark’s forum.
Jeg mener at det er tydeligt at der er brug for et redesign af de fleste af disse sider, og jeg glæder mig til at komme i gang med projektet. Planlægningen af projektet foregår som alle de andre projekter på en hjemmeside mailliste, og opsummeres på en hjemmeside wiki. Når projektet på et tidspunkt når et stadie hvor vi kan gå i gang med at programmere på projektet, vil koden blive administreret som et Launchpadprojekt.
Alle de omtalte maillister er offentlige, så alle der kunne have interesse for nogen af de omtalte emner skal være meget velkomne til at tilmelde sig, også hvis man bare er nysgerrig for at følge udviklingen uden selv at ville ligge arbejde i, man behøver ikke engang at være medlem af foreningen. Der er også fri adgang til de offentlige møder der foregår to gange hver måned. Det næste møde er søndag i næste uge, nærmere betegnet søndag d. 7/12 2008, kl 16. Alle møder foregår via chatprotokollen IRC, på irc.freenode.net serverne, på kanalen #ubuntu-dk-moede . Dagsordenen kan også findes på Wikien. Hvis man ikke har brugt IRC før, og ikke er sikker på hvad det er, stilles Ubuntu Danmark en Webbaseret IRC klient til rådighed 24 timer i døgnet. Man kan også logge på vha. IRC-klienten og bede om real-time hjælp med linux. Der er folk online der er klar til at hjælpe det meste af dagen.

Jeg tror vi går en spændende tid i møde! 🙂

2 Comments