The Cathedral & the Bazaar - Boganmeldelse

[caption id="The Cathedral & the Bazaar cover" align="alignright" width="201" caption="The Cathedral & the Bazaar cover"]The Cathedral & the Bazaar cover[/caption] The Cathedral & the Bazaar - Musing on Linux and Open Source by an accidental revolutionary. Det er efterhånden en gammel bog, der for første gang udkom i 1999 og opdateret igen 2 år efter (måske igen senere, men ikke den version jeg lånte). Kort fortalt er det en række essays der fortæller om Open Source revolutionens historie, og kommer med en række argumenter for fordele og ulemper ved Open Source som udviklingsmodel.

Første afsnit sætter hacker- og open source kulturen i et historisk perspektiv. Her fortælles der bl.a. kort om internettets ophav, og hvordan UNIX-systemerne blev skabt og brugt, samt bevæggrundende for at nogle af disse senere gik hen og åbnede deres kildekode for omverdenen.

I næste afsnit "The Cathedral and the Bazaar" fortælles der hvordan open source udviklingsmodellen udviklede sig, samt de rent pragmatiske fordele og ulemper i forhold til closed source udvikling. Forfatteren, Eric S. Raymond, tager i essayet udgangspunkt i Popclient, en e-mailklient han selv har bidraget til, og senere overtager og laver til Fetchmail. Han bruger de erfaringer han har gjort sig med Fetchmail-projektet, samt de erfaringer han har samlet ved at følge andre projekter, såsom Linus Thorvalds enorme Linux-projekt.

Tredje afsnit handler om de ting der driver Open Source udviklere. Mange folk udenfor miljøet stiller ofte spørgsmål til hvorfor folk vælger at bruge deres fritid på at bidrage til projekter, gratis. Dette spørgsmål besvares i dette afsnit hvor forfatteren med udgangspunkt i de normer og skikke der opereres efter i open source miljøet analyserer sig frem til nogle teorier om hvordan open source udviklere ledes, og hvordan de organiserer sig. Det hele sættes også i et antropologisk perspektiv, og der sammenlignes med kendte normer og regler for hvordan andre menneskelige samfund opstår og opererer. Der trækkes bl.a. en direkte linje mellem ejerskabet af Open Source software, og ejerskabet af landområder under den amerikanske kolonisering.

Fjerne afsnit giver et økonomisk syn på Open Source miljøet. Der er i dette afsnit ikke fokus på den enkelte bidragsyder, men nærmere på økonomi i en større sammenhæng. Hvornår bør virksomheder basere deres software på Open Source software, hvornår er det relevant og hensigtsmæssig for en virksomhed at udgive deres egen kildekode under en Open Source licens, og hvornår dette ikke vil være hensigtsmæssigt.

Det sidste afsnit er igen en historisk fortælling om Open Source miljøets gennembrud. Med udgangspunkt i Netscape Communication's plan om at udgive deres kendte Netscape-browser, under en Open Source licens, det projekt som lagde grundstenene for the Mozilla Project, det er denne Open Source browser der senere blev til Mozilla Firefox. Forfatteren fortæller om hvordan han selv blev en del af Netscape's projekt med at frigive browseren, og hvordan han via dette projekt pludselig i en periode endte som talsmand, for en stor del af Open Source miljøet.

Jeg synes bogen er et interessant historisk værk. Den fortæller på en, for det meste, spændende måde om Open Source miljøets opståen og arbejdsmetoder, både fra set fra et historisk, et psykologisk, et antropologisk og et økonomisk perspektiv. Det giver et godt indblik i kulturen, og hvordan en stor del af deltagerne tænker og agerer i forhold til hinanden. Forfatterens idé med at opdele bogen i essays, der hver angriber emnet men en ny vinkel synes jeg også er rigtig interessant, da det giver en masse forskellige indblik i kulturen og folkene der driver den. Jeg tror samtidig at det gør bogen interessant for flere mennesker, da man, hvis man vil, kan udvælge de vinkler man finder interessant, og nøjes med at læse om kulturen fra disse vinkler. Bogen anbefales til alle der har med software at gøre, både programmører, og de chefer og konsulenter der skal tage beslutningerne, da jeg mener den ligger op til en række interessante, og ikke mindst meget vigtige, overvejelser, som jeg mener er nødvendige at tage inden man kaster sig ud i et softwareprojekt.

Bogen kan lånes på biblioteket, det meste af den kan læses online eller den kan købes hvis man er interesseret i at eje den. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale at man får den læst på et tidspunkt :-)