Computerbrugere vs. Microsoftskatten

Det har længe været et problem for brugere af ikke-Microsoft styresystemer såsom Ubuntu/Linux eller en af de mange BSD-varianter, at det har været noget nær umuligt at købe en ny computer uden at skulle betale ekstra for en Windowslicens, som aldrig kommer i brug. Dette er det vi kender som Windows-skatten.

I sidste uge blev det dog for meget for den kendte BSD-udvikler og Version2-blogger PHK, eller Poul-Henning Kamp. Efter indkøb af en ny Lenovo bærbar og et forgæves forsøg på at få refunderet Microsoftskatten aflevere en stævning til byretten i Lyngby hvor Lenovo stævnes for licensbrud. Hele stævningen kan læses og retssagens gang følges. Hovedanklagen går på brud på licensvilkår da det af Microsofts egen OEM-licens fremgår:

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysningerne om, hvordan de får refusion for købesummen eller en kreditnota.
Hvilket Lenovo nægter at efterleve ved at refundere købesummen. Som Poul-Henning også skriver i stævningen:
Det afsnit I aftalen om licens der henvises til ovenfor, blev derfor for relativt nyligt indsat, efter direkte krav fra USA og EU's konkurrencemyndigheder, for at sætte en stopper for denne konkurrenceforvridning. Derfor må opfyldelsen af dette afsnit tillægges en helt særlig vægt, som Lenovo ikke bare kan smyge sig ud om med en eller anden billig undskyldning. Læg i den forbindelse særligt mærke til, at den aftale om licens sagen drejer sig om, er skrevet af Microsoft, godkendt af EU, men aftaleparten er Lenovo, som leverandør af computeren.

Hovedsageligt handler sagens altså om licensbrud, men der ligger selvfølgelig et element i at Microsoft udnytter sit de-facto monopol til konkurrenceforvridning, da selv brugere af konkurrerende produkter er tvunget til at betale Microsoft for deres.

Jeg glæder mig til at følge sagens gang, og håber selvfølgelig på et positivt udfald til PHKs, og alle andres fordel, og en sag der vil skabe præcedens og dermed give andre computerbrugere retten til selv at bestemme hvordan de vil udnytte deres indkøbte hardware.