Skip to content →

Tag: ubuntubog

Flere Ubuntubøger

the Art Of Community
Som nævnt i mit sidste indlæg om nye Ubuntu bøger har Jono Bacon annonceret udgivelsen af sin nye bog the Art of Community. I den forbindelse lovede han også at alle officielle LoCos kan få en gratis kopi. Da vi er udenfor USA er der desværre kun tale om en digital kopi. Bogen er udgivet under en CC-by-nc-sa hvilket betyder at det er tilladt at dele og ændre bogen alt det man vil, så længe det ikke er i kommercielt henseende, man fortæller hvor man har fundet originalen, samt at man udgiver alle ændringer under samme licens.
Bogen kan findes i en PDF-version, og jeg vil opfordre alle der arbejder med communities, hvad enten det er i Open Source sammenhæng, eller i anden foreningssammenhæng, at læse bogen, jeg glæder mig selv meget til jeg modtager min egen hard copy udgave.

Leave a Comment

Så er der gratis bøger

De officielle Ubuntubøger i foreningen varetægt.
De officielle Ubuntubøger i foreningen varetægt.

I dag stod DHL og bankede på døren, uden forudgående varsel eller noget, er jeg nu i besiddelse af 2 stk. gratis Ubuntu bøger. Som tidligere nævnt drejer det sig om The Official Ubuntu Server Book, samt the Official Ubuntu book.
Bøgerne er selvfølgelig på engelsk, og indeholder desuden hver én CD:

  • The Official Ubuntu Server Book – Ubuntu 8.04.2 LTS – Server Edition – CD
  • the Official Ubuntu book – Ubuntu 9.04 – Desktop Version – DVD

Disse kan selvfølgelig lånes af medlemmer af Ubuntu Danmark ligesom de andre bøger i foreningens varetægt. De nærmere detaljer såsom evt. fragtomkostninger er der dog ikke helt enighed om endnu. Men kontakt os hvis der er interesse for at låne nogle af bøgerne. De medfølgende CD’er kan selvfølgelig frit installeres og kopieres uden at man skal frygte Microsoftskatten 😉

Leave a Comment

Gratis Ubuntu bøger

For nogle dage siden offentliggjorde Canonical’s community leader Jono Bacon den nyeste bonus for officielle LoCo teams. Hvert team kan gratis få tilsendt 2 Ubuntubøger.
Der er tale om:

Som LoCo-kontaktperson har jeg selvfølgelig allerede sendt en mail og bedt om at få de to bøger tilsendt til min adresse, og jeg glæder mig meget til selv at få læst især serverbogen som jeg ikke har læst før.
Da det selvfølgelig ikke er meningen at bøgerne bare skal ligge og samle støv på mine hylder har jeg tilføjet et punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet på søndag, hvor vi vil diskutere hvordan vi som forening vil håndtere udlån af foreningens ejendele.

2 Comments

Art of Community – Første kapitel

Forsidebillede til Art of Community
Forsidebillede til Art of Community
Jeg er i dette foreningsår valgt som LoCo kontaktperson mellem Ubuntudanmark og Canonical virksomheden bag Ubuntu.
Det betyder at det er min opgave at holde øje med hvad der foregår ude i den store LoCo-verden. En af de meget spændende ting der foregår lige i øjeblikket er The Art of Community. Det er en bog, der handler om hvordan man danner og administrer communitities, altså forsamlinger af frivillige der arbejder på et fællesprojekt.
Bogen der skulle udkomme i løbet af August måned i år, er skrevet af Ubuntu’s Community manager Jono Bacon, som også er medforfatter på The Official Ubuntu Book som jeg tidligere har omtalt.
Grunden til at jeg nævner dette nu, da der er over en måned til bogens udgivelse, er at Jono idag valgte at udgive bogens første kapitel (på engelsk).
Jeg har brugt noget af min aften på at læse dette første kapitel igennem for at få et indblik i hvad bogen kommer til at handle om, samt dens opbygning. Første kapitel bliver det teoretiske kapitel, der bruges på at komme med definitioner der er nødvendige at kende til, samt baggrunden for bogen og Jono’s interesse for communities.
Jono definerer et community som:
By definition, a community is a collection of people (or animals) who interact together in the
same environment. Community exists everywhere in nature. From people to penguins, from
monkeys to meerkats, the vast majority of organisms exhibit some form of collective grouping.
Altså en gruppe væsner som kollektivt operer i det samme miljø.
Udover at have dette fælles grundlag er der også nogle mere specifikke elementer der spiller sammen for at bygge den fællesskabsfølelse der er nødvendig for et community:

  • Et fælles mål – I dette tilfælde mener Jono at folk leder efter et “belonging” altså et tilhørsforhold
  • Social Kapital – Altså et sæt af fælles værdier der kan tildeles den enkelte eller gruppen. Dette er communitiets “Medium of exchange”.
  • Økonomiens hjerte – Altså nogle retningslinjer der sørger for at det hele ikke løber løbsk så alle til sidst ødelægger det for alle, i dette tilfælde er der skabt nogle “processer”.
  • Lim – Til at binde det hele sammen. I dette tilfælde er limen kommunikation, der sørger for at alle elementer spiller ordentligt sammen.

I kraft af sit arbejde som Community manager kommer en del af bogen og dens anekdoter selvsagt til at handle om open source- og især Ubuntus community. Men han tilstræber hele tiden at gøre bogen så grundlæggende som muligt, for at gøre den i brugbar i andre sammenhænge. Et eksempel på dette er at han også i løbet af første kapitel når at nævne Obama’s præsidentkampagne, hvor det er lykkedes Obama at skabe en så stor fællesskabsfølelse i hans bagland og blandt de stemmeberettigede, i en tid hvor kun få havde tillid til den siddende præsident. Denne fællesskabsfølelse har en stor del af æren for at Obama vandt valget.

Jeg synes at det er et rigtigt spændende første kapitel, og jeg glæder mig meget til at modtage den færdige bog. Hvis du kan lide dette første kapitel må du meget gerne være med til at sprede ordet ved at fortælle andre om det, videresende det, eller bare digge det, og hvis det har interesse er det allerede nu muligt at forudbestille bogen hos Amazon som vil afsende den så snart den kommer ud af trykken.

3 Comments

The official Ubuntu Book

Jeg vil i dette post prøve at eksperimentere lidt med en decideret boganmeldelse. Det er ikke noget jeg har brugt siden engang i gymnasiet, og dengang handlede det noget mere om metaforer og ordbrug end det vil gøre denne gang 🙂

Jeg har et stykke tid har været interesseret i fri software, og er i den forbindelse begyndt at benytte Ubuntu, som er et GNU/Linux-baseret styresystem. Da jeg godt kunne tænke mig at lære mere om Ubuntusystemet valgte jeg at finde en bog om emnet, efter lidt søgen fandt jeg: The official Ubuntu Book.
Overordnet set synes jeg det er en rigtig god bog, der kommer ind på mange interessante emner den dækker et bredt udvalg af både tekniske og ikke-teknisk spørgsmål omkring Ubuntu, dette giver læseren mulighed for at lære noget hvad end denne måtte være helt ny til Linuxverden, eller en garvet command-line hacker.
Bogen starter med en del om hvad Ubuntu er, afsnittet giver en ikke-teknisk beskrivelse af Linux og idéen bag Fri og Open Source Software (FOSS), ydermere indeholder afsnittet en gennemgang Ubuntu’s historie, virksomheden Canonical der står bag systemet, samt Canonicals hovedsponsor Mark Shuttleworth.

Anden og også den største del af bogen er den tekniske del. Den er opbygget meget logisk, i og med at den starter fra bunden af, med en beskrivelse af hvordan man får fat i Ubuntu, samt hvordan det installeres. De færreste med en smule computererfaring skulle have problemer med installationen af Ubuntu, ellers skulle denne guide nok kunne afhjælpe de fleste problemer.
Efter installationsguiden kommer det naturlige næste step, hvordan man bruger systemet. Her gives en gennemgang af hvordan man navigerer rundt på sit nye Gnome Desktop Environment, der er standarden i Ubuntu. Desuden indeholder afsnittet beskrivelser af de en række af de standardprogrammer der følger med Ubuntu; Firefox til webbrowsing, Evolution til e-mails, Gimp til billedredigering, samt en række andre programmer der kan være nyttige i det daglige.
Efter introduktionen til den daglige brug af Ubuntu følger et endnu mere teknisk afsnit. Det handler om systemadministration, herunder opdatering af systemet samt af installerede programmer. Derudover beskrives det hvordan man arbejder med ekstern hardware som printere, netværksdrev, og der gives en introduktion til at arbejde med terminalen, desuden gives der en introduktion til Ubuntu som server. Bogen er fyldt med små “indskydelser” i form af korte ekstra tips og tricks som, f.eks. hvilke problemer folk normalt oplever i forbindelse med de emner der beskrives. En af bogens forcer er da også, efter min mening, forfatternes tendens til at skrive som om de rent faktisk taler af egne erfaringer. Der er bl.a. et helt kapitel med “typiske problemer” som mange folk vil løbe ind i. Dette giver nybegynderne en mulighed for at følge med, samtidig med at de mere teknisk erfarne får nogle nye tips.
Det tekniske afsnit afsluttes med en introduktion til Ubuntu-afarten Kubuntu, samt en beskrivelse af nogen af de mange andre Ubuntu-afarter der findes. Bogen giver altså mulighed for at lære at bruge Ubuntu, samtidig med at den giver inspiration til hvordan man kan eksperimentere med lignende systemer hvis man har lyst til det.

Den sidste, og efter min mening mest interessante del af bogen handler om det jeg ligeledes finder som noget af det mest interessante ved fri software; fællesskabet, eller communitiet. Der gives en god gennemgang af hvordan det foregår når så mange mennesker rundt omkring i hele verden arbejder sammen. Der forklares både om de involverede parters mest brugte kommunikationsformer via internettet såsom mailing-lister, og IRC-kanaler og indeholder også en gennemgang af de vigtigste lister og kanaler, samt en beskrivelse af hvad de hver især er beregnet til. Udover selve kommunikationen gennemgåes også en række af de værktøjer der bliver brugt af disse communities, som Launchpad og Bazaar.

Jeg synes det er en rigtig interessant bog der spænder meget bredt, helt fra “hvordan” og “hvorfor” bør man overveje Ubuntu som almindelig computerbruger, til hvordan og hvorfor kan man hjælpe med at gøre hele oplevelsen bedre både for sig selv for andre. Der er altså noget for enhver smag, hvad end man har er en garvet bruger der gerne vil give noget tilbage til Ubuntu, eller man bare har leget med tanken om at prøve Ubuntu men stadig er i tvivl om man “got what it takes”. Bogen er skrevet med henblik på Ubuntu version 6.06, det er ikke den nyeste version, men det er en LTS (Long Term Support), der bliver stadig bliver lavet opdateringer til. Desuden vil næsten alt der bliver beskrevet i bogen stadig være brugbart i de nyere versioner. De største ændringer er nok til communitiets opbygning hvor der nu bl.a. er kommet mange flere mailinglister.

En del af bogen kan læses online, eller man kan som jeg låne den på biblioteket, eller bestiles på
Amazon.co.uk

Leave a Comment