Skip to content →

Tag: rettigheder

The Cathedral & the Bazaar – Boganmeldelse

The Cathedral & the Bazaar cover
The Cathedral & the Bazaar cover

The Cathedral & the Bazaar – Musing on Linux and Open Source by an accidental revolutionary.
Det er efterhånden en gammel bog, der for første gang udkom i 1999 og opdateret igen 2 år efter (måske igen senere, men ikke den version jeg lånte). Kort fortalt er det en række essays der fortæller om Open Source revolutionens historie, og kommer med en række argumenter for fordele og ulemper ved Open Source som udviklingsmodel.

Første afsnit sætter hacker- og open source kulturen i et historisk perspektiv. Her fortælles der bl.a. kort om internettets ophav, og hvordan UNIX-systemerne blev skabt og brugt, samt bevæggrundende for at nogle af disse senere gik hen og åbnede deres kildekode for omverdenen.

I næste afsnit “The Cathedral and the Bazaar” fortælles der hvordan open source udviklingsmodellen udviklede sig, samt de rent pragmatiske fordele og ulemper i forhold til closed source udvikling. Forfatteren, Eric S. Raymond, tager i essayet udgangspunkt i Popclient, en e-mailklient han selv har bidraget til, og senere overtager og laver til Fetchmail. Han bruger de erfaringer han har gjort sig med Fetchmail-projektet, samt de erfaringer han har samlet ved at følge andre projekter, såsom Linus Thorvalds enorme Linux-projekt.

Tredje afsnit handler om de ting der driver Open Source udviklere. Mange folk udenfor miljøet stiller ofte spørgsmål til hvorfor folk vælger at bruge deres fritid på at bidrage til projekter, gratis. Dette spørgsmål besvares i dette afsnit hvor forfatteren med udgangspunkt i de normer og skikke der opereres efter i open source miljøet analyserer sig frem til nogle teorier om hvordan open source udviklere ledes, og hvordan de organiserer sig. Det hele sættes også i et antropologisk perspektiv, og der sammenlignes med kendte normer og regler for hvordan andre menneskelige samfund opstår og opererer. Der trækkes bl.a. en direkte linje mellem ejerskabet af Open Source software, og ejerskabet af landområder under den amerikanske kolonisering.

Fjerne afsnit giver et økonomisk syn på Open Source miljøet. Der er i dette afsnit ikke fokus på den enkelte bidragsyder, men nærmere på økonomi i en større sammenhæng. Hvornår bør virksomheder basere deres software på Open Source software, hvornår er det relevant og hensigtsmæssig for en virksomhed at udgive deres egen kildekode under en Open Source licens, og hvornår dette ikke vil være hensigtsmæssigt.

Det sidste afsnit er igen en historisk fortælling om Open Source miljøets gennembrud. Med udgangspunkt i Netscape Communication’s plan om at udgive deres kendte Netscape-browser, under en Open Source licens, det projekt som lagde grundstenene for the Mozilla Project, det er denne Open Source browser der senere blev til Mozilla Firefox. Forfatteren fortæller om hvordan han selv blev en del af Netscape’s projekt med at frigive browseren, og hvordan han via dette projekt pludselig i en periode endte som talsmand, for en stor del af Open Source miljøet.

Jeg synes bogen er et interessant historisk værk. Den fortæller på en, for det meste, spændende måde om Open Source miljøets opståen og arbejdsmetoder, både fra set fra et historisk, et psykologisk, et antropologisk og et økonomisk perspektiv. Det giver et godt indblik i kulturen, og hvordan en stor del af deltagerne tænker og agerer i forhold til hinanden.
Forfatterens idé med at opdele bogen i essays, der hver angriber emnet men en ny vinkel synes jeg også er rigtig interessant, da det giver en masse forskellige indblik i kulturen og folkene der driver den. Jeg tror samtidig at det gør bogen interessant for flere mennesker, da man, hvis man vil, kan udvælge de vinkler man finder interessant, og nøjes med at læse om kulturen fra disse vinkler.
Bogen anbefales til alle der har med software at gøre, både programmører, og de chefer og konsulenter der skal tage beslutningerne, da jeg mener den ligger op til en række interessante, og ikke mindst meget vigtige, overvejelser, som jeg mener er nødvendige at tage inden man kaster sig ud i et softwareprojekt.

Bogen kan lånes på biblioteket, det meste af den kan læses online eller den kan købes hvis man er interesseret i at eje den. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale at man får den læst på et tidspunkt 🙂

Leave a Comment

Open Source Days Community days 09 – recap og podcast

5 personer til Open Source Days
Fra venstre: jlouis, jarlen, Søren, Peter Toft & Niels Kjøller

Som nævnt i et tidligere indlæg brugte jeg det meste af min lørdag i sidste weekend på Open Source Days Community days.
Det var et rigtig godt arrangement med en række interessante foredrag og diskussionsoplæg, samt en masse networking.
Selv så jeg to foredrag, og deltog i en enkelt BoF.

Fremtid for brugergrupper mv. – hvordan bruger vi vores kræfter indenfor open source bedst muligt?

Jeg startede dagen med at deltage i en BoF. Det gik ud på at Version2 blogger og open source entusiast Peter Toft provokerede forsamlingen af open source foreningsmedlemmer, ved at påpege hvor forkert vi egentlig organiserer os og hvilke problemer dette kan give. Dette startede en god debat om godt og skidt ved den foreningsstruktur der findes idag, hvor en lang række foreninger såsom SSLUG, DKUUG, BSD-DK og Ubuntudanmark for bare at nævne et par stykker.
Derudover var der en aktiv diskussion om hvordan man evt. kunne optimere strukturerne, og hvordan vi sammen kan arbejde fremadrettet mod at tiltrække nye kræfter, og frigøre kræfter fra bureaukrati, der måske i stedet kan bruges til egentligt arbejde.
Det var en interessant diskussion om et spændende og relevant emne, men de 45min var ikke nok, og det endte meget brat med en skræmmende mangel på konklussioner, men jeg håber det har inspireret nogen til at gribe bolden, og føre tanken videre så vi kan se noget handling på området.

Sociale dynamikker i et free software community som Ubuntu

Efter diskussionen var jeg inde og høre Andreas Lloyd fortælle om sin kandidatafhandling. Der var tale om et antropologisk studie i Ubuntus udviklingsmiljø og de sociale relationer der får dette til at virke.
Næsten alle beskrivelser og introduktioner til Ubuntu communitiet er skrevet af folk der har været en del af dette i længere tid. Det er derfor sjovt at få et alternativt syn på vores community, og så endda med en helt anden tilgangsvinkel end den man normalt ser. Foredraget bar dog tydeligt præg af at være rettet mod folk med et ikke-teknisk perspektiv, og som ikke kendte til Ubuntu communitiet i forvejen, og dette faldt helt klart ved siden af den gruppe mennesker som rent faktisk så foredraget denne gang. Det var lidt synd da det gjorde at foredraget indeholdt rigtig mange selvfølgeligheder for langt de fleste tilhørere, men der var nu stadig nogle interessante pointer.

Effektivt Community Management

Det sidste foredrag jeg så var Bryan Østergaards foredrag om hvad han mener er effektiv community management.
Bryan har startet Linux-distributionen Exherbo og bruger det meste af sin tid på at drive denne distribution det tilhørende community fremad.
Bryan har en meget alternativ tilgang til hvordan man bygger et community, i forhold til mange andre, heriblandt Ubuntufolkene. Han arbejder utroligt meget med brugerinddragelse, og prøver så vidt muligt at udviske barrieren mellem bidragsydere, og brugere af distributionen, i håb om at få så mange brugere som muligt til at bidrage aktivt. Dette gør han både for at få flere kompetente bidragsydere, men også for at lade brugeren være med til at skubbe distributionen i en retning som den enkelte mener er brugbart.
Jeg synes Bryan har nogle rigtig interessante synsvinkler i forhold til hvordan man driver et effektivt community, og jeg tror han har nogle pointer som mange andre projekter og community leder kan tage ved lære af.

Ubuntudanmark podcast

Udover de tre nævnte events brugte jeg det meste af dagen i Ubuntudanmarks community bod. Her lavede vi lidt forskelligt, bl.a. fik vi fremvist det nye Ubuntu 9.10 – Karmic Koala som udkommer på torsdag, delt klistermærker ud, og selvfølgelig kastet kuglepenne efter SSLUG-standen som man bør.
Dette resulterede dog i at vi ikke længere kunne tillade os at forlade boden uden vores sløseri blev offentliggjort 🙂 men vores skarpe support var dog klar så snart de blev tilkaldt.
Udover hygge og reklame brugte Niels Kjøller og jeg en del tid i vores mobile studie på at optage en række interviews med nogle af de spændende foredragsholdere. Dette er indtil videre kommet til udtryk i et Ubuntu-dk podcast i et OSDCD special edition. Dette indeholder interviews med:

Vi har stadig et par interviews, som vi håber på at sende ud på et special edition part 2, i næste uge.

Tak for et godt arrangement.

One Comment

Ubuntu, sikkerhed og licenspenge

Zimbabwe’s Ubuntu LoCo har for nyligt udgivet en kort case study der viser hvordan parlamentet i Zimbabwe sparer penge og kræfter med Ubuntu. Det handler i bund og grund om at Zimbabwe’s parlament har udskiftet lidt mere end 100 windowsinstallationer på servere, arbejdsstationer og laptops, med Ubuntu 8.04 installationer. Dette har sparet dem for en masse omkostninger mens deres sikkerhedsniveau efter eget udsagn er steget betydeligt. Før var der ofte problemer med virus og malwareudbrud da IT-afdelingen ikke havde ressourcer til at holde alle programmer og sikkerhedssoftware på maskinerne fuldt opdateret, men efter skiftet til Ubuntu har de fået meget bedre styr på deres maskinpark. Læs selv hele historien om hvordan Ubuntu gav sikkerhed og overskuelighed.

Leave a Comment

IT-Politik og parlamentsvalg

EU-parlamentsvalg

Søndag d. 7. juni 2009 er der Valg til Europa-Parlamentet. Jeg synes at der har været utroligt lidt fokus på dette valg, hvilket jeg synes er synd, da det kan være svært at finde information om de forskellige kandidater og deres mærkesager. Der er dog en smule hjælp at hente.

IT-Politisk valgmøde

Igår, mandag d. 18. maj, blev der afholdte IT-politisk valgmødeIT-Universitetet i København.
Arrangementet var arrangeret af IT-Politisk Forening, BSD-DK, DKUUG, KLID, SSLUG og NJLUG
Følgende kandidater mødte frem på valgmødet:

 • Charlotte Antonsen – EP-kandidat for Venstre
 • Lasse Holm Grønning – EP-kandidat for det Radikale Venstre
 • Christine Sidenius – EP-kandidat for SF
 • Hanne Dahl – EP-kandidat (og siddende medlem) for Junibevægelsen
 • Jaleh Tavakoli – EP-kandidat for Folkebevægelsen mod EU
 • Benny Engelbrecht – Som åbenbart bare var mødt op for at starte sin valgkamp inden næste folketingsvalg?

Det var muligt at stille spørgsmål online, ligesom det var muligt at stemme spørgsmål op eller ned alt efter hvor relevante man synes de var.

Aftenens konklussion

Jeg synes det var et spændende arrangement. Der var en stor spredning mellem paneldeltagernes holdninger og baggrund, og der kom et godt indblik i hvor forskellige holdninger mange partier havde til aftenens emner, som blandt andre spændende ting, indeholdt:

 • Telekom-pakken (“3-strikes-and-you’re-out”)
 • Overvågning
 • Softwarepatenter
 • Længden af ophavsretten
 • Privatliv

Det tekniske niveau blandt paneldeltagerne var meget varieret, men jeg synes at det lykkedes at holde debatten på et niveau hvor alle fik mulighed for at komme ud med sine holdninger. Der var til tider lidt problemer med den tekniske jargon, såsom ISP, men det var småproblemer der hurtigt blev løst.

IT-politik og teknik

For alle dem der ikke havde mulighed for at møde op, var dotsrc så venlige at ligge lagerplads og båndbredde til et live-stream fra valgmødet. Disse streams er også blevet optaget, og vil blive lagt online i 3 versioner.

 • En nedskaleret 320*240 pixel video i det åbne Ogg Theora-format, som er online nu.
 • Det originale stream i 576*720 pixel i det åbne Ogg Theora-format, som skulle komme online snart.
 • En separat Full-HD (1920*1080) kameraoptagelse.

Alle disse videoklip er selvfølgelig underlagt en Creative Commons – by licens, hvilket betyder at alle har lov til at distribuere, manipulere og tilpasse videoen så tosset de vil, så længe de fortæller hvor originalmaterialet stammer fra.

Derudover er der også taget billeder fra arrangementet

2 Comments

Thi kendes for ret! Sagen om the Pirate Bay.

Jeg har tidligere opsummeret første del af retssagen mod the Pirate Bay, og der er nu faldet dom i sagen. De fire anklagede der står bag siden the Pirate Bay er alle fundet skyldige, og er hver dømt til et års fængsel, og er dømt til hver at skulle betale $905.000 i erstatning for medvirken til ulovlig fildeling.
Dette betyder dog langt fra at sagen er overstået, da den første af de dømte allerede har appelleret sagen, og de andre forventes at følge snarligt, det vil sige at sagen skal tages til den svenske højesteret og derfor potentielt vil kunne vare i flere år fremover. Der er tale om en meget grundlæggende sag, der sandsynligvis vil blive brugt til at skabe præcedens for lignende sager fremover, og man kan forestille sig at domstolene i andre europæiske lande også vil kigge på den svenske sag når den endelige afgørelse engang er truffet.

Afgørelsen har allerede afstedkommet sine første besynderligheder, f.eks. den dømte Peter Sunde som i følge ComOn har udtalt:

http://www.comon.dk/news/.qoute.jeg.ville.hellere.braende.alle.mine.ejendele.end.betale.qoute._40547.html

Det mest overraskende er dog at afgørelsen tilsyneladende var lækket inden den officielle domsafsigelse, da Pirate Bays talsmand Peter Sunde allerede aftenen forinden hørte afgørelsens udfald fra en “pålidelig kilde”. Til dette kommenterer han:

“Really, it’s a bit LOL,” he added. “It used to be only movies, now even verdicts are out before the official release.”

Det tegner til at blive en rigtig interessant sag at følge fremover.

Leave a Comment

Open-Source Licenser holder også juridisk

Der er forbudt at stjæle og ændre i andre folks produkter hvis det bryder den licensaftale der er tilknyttet produktet, også selvom der er tale om gratis produkter der er lavet med henblik på at andre skal kunne bruge og ændre i produkter, så det kan tilpasses efter behov. Det slår appel-retten i USA nu fast, skriver [url=”http://www.networkworld.com/news/2008/081408-open-source-advocates-hail-appeals.html?hpg1=bn”]NetworkWorld[/url]. Robert Jacobsen er den ledende programmør på open source værktøjet [url=”http://jmri.sourceforge.net/”]Java Model Railroad Interface (JMRI)[/url], der er udgivet under en GNU General Public License (GPL), der giver alle ret til at downloade og ændre produktet efter egen forgodtbefindene, men der kræves dog at alle ændringer udgives under selvsamme GPL, sammen med en henvisning til originalproduktet som ændringerne har taget udgangspunkt i.
Den indeværende sags kerne er at firmaet Kam Industries der har downloadet ændret og distribueret kode fra JMRI-projektet uden referencer til hvor de har fået koden fra, samt hvilke ændringer der er foretaget, samtidig med at de har udgivet produktet under deres egen licens. JMRI har derfor fået appelrettens ord på at der er tale om copyrightbrud.
Personligt synes jeg det er et skridt i den rigtige retning, og det er godt at se at man kan få lov til at dele ud af sine egne hjemmelavede ting, mens man stadig får lov til at beholde sine rettigheder.

Kilder:
http://www.networkworld.com/news/2008/081408-open-source-advocates-hail-appeals.html?hpg1=bn
http://www.comon.dk/news/usa-domstol.blaastempler.open.source-licenser_37261.html
http://www.altomdata.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=7784
http://www.version2.dk/artikel/8154
http://jmri.sourceforge.net/

Leave a Comment